Dürtü Kontrol Bozuklukları

Yorumlar

Birçok farklı ruhsal bozukluk psikiyatrik hastalık sınıflandırmalarında yer almakla birlikte üzerlerinde yeterli çalışma yapılmamıştır. Bu durum hastalığın nadir görülmesiyle ilişkili olduğu gibi, popüler kültürün hastalığa olan ilgisinin artması ile de ilişkilendirilebilir. On, 20, 30 yıl içerisinde psikiyatri ile uğraşan bilim adamlarının onlarca yeni çalışma yaptığına ve toplumu etkileyen hastalıklarla ilgili çok sayıda yeni bilginin literatüre kazanılmasını sağladıklarına tanıklık yapmaktayız. Dürtü kontrol bozuklukları 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilim adamlarının ilgisini çekmiş, ancak olgu sayısının azlığına paralel olarak bu konuda az sayıda nesnel bilimsel araştırma yapılabilmiş ve ders kitaplarında nadir görülen olgular olarak ele alınmış ve kısa bölümler ayrılmıştır. Yirminci yüzyılın ortalarına dek dürtü ve dürtüselliğin nedenlerine ilişkin değerlendirmeler, o dönemdeki diğer birçok bozuklukta olduğu gibi psikodinamik yorumlar ile sınırlı kalmıştır. Dürtü kontrol bozuklukları hakkındaki ilk çağdaş tanımlayıcı çalışmaların 1990’lı yılların sonlarında ortaya çıktığını görüyoruz. Son yıllarda Kuzey Amerika kökenli çalışmalarda dürtü kontrol bozukluklarının sık görülen bir tanı grubu olduğu vurgulanmış, diğer ülkelerdeki gittikçe artan sayıda çalışma ile bu bulgu doğrulanmaya başlanmıştır. Özellikle başka türlü adlandırılamayan (BTA) dürtü kontrol bozuklukları başlığı altında ele alınması düşünülen kompulsif satın alma, internet bağımlılığı, kompulsif seks bağımlılığı gibi bozuklukların psikiyatrik sınıflamadaki yerini alması halinde bu varsayım gerçeğe dönüşecektir.

EDİTÖR: DOÇ. DR. LUT TAMAM

Müşteri Yorumları

Henüz inceleme yok.

“ " yi ilk gözden geçiren siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir